סקירת תוכנות חינמיות ליצירת סרטוני הדרכה

קרה לא פעם שנשאלתי לייעץ לגבי תוכנה חינמית שתאפשר ליצור סרטון הדרכה על תוכנה או תהליך, המבוססת על צילומי מסך, וכוללת בועות טקסט, הדגשים, וכדומה.

לכן החלטתי לרכז עבור מי ששאל ומי שישאל בעתיד (הקרוב לפחות) את האופציות המוכרות לי.

קרה לא פעם שנשאלתי לייעץ לגבי תוכנה חינמית שתאפשר ליצור סרטון הדרכה על תוכנה או תהליך, המבוססת על צילומי מסך, וכוללת בועות טקסט, הדגשים, וכדומה.

לכן החלטתי לרכז עבור מי ששאל ומי שישאל בעתיד (הקרוב לפחות) את האופציות המוכרות לי.

 

קרהלאפעםשנשאלתילייעץלגביתוכנהחינמיתשתאפשרליצורסרטוןהדרכהעלתוכנהאותהליך, המבוססתעלצילומימסך, וכוללתבועותטקסט, הדגשים, וכדומה.

לכן החלטתי לרכז עבור מי ששאל ומי שישאל בעתיד (הקרוב לפחות)  את האופציות המוכרות לי.

בחצי חינם (תוכנה שימושית לחלוטין שנועדת לפתוח לכם תיאבון לרכוש תוכנה גדולה יותר בעלת יכולות נוספות) יש את…

 

Jing – Free with limited functionality by Techsmith (creators of camtasia/snag it) free for up to 5 min. The software takes a picture or video of the user's computer screen and uploads it to the Web, FTP, computer or clipboard. A URL is automatically created and can be shared with others to view or access the uploaded file. You can use the image tools to add text, highlight existing text, or add an arrow or a rectangle to annotate your capture. With Jing you can take captures quicker than with similar applications

Screenr – Free for personal use by Articulate.com – free for up to 5 min

Microsoft Expression Encoder – Free with limited functionality by Microsoft - Expression Encoder imports and encodes video files, produces live webcasts, enhances media with watermarks and advertising, and publishes with Silverlight.

Essentially, it's a grown-up version of Media Encoder: you can import clips, carry out basic cut editing, crop or deinterlace them, add visual or audio overlays and then encode the finished results to WMV files with complete control over all the video settings (bit rate, size, aspect ratio, encoding method and more).

Extras include a powerful screen capture tool that will record whatever's going on in the window or region you specify. There are a few limitations with this free version, but it's still a capable program in its own right, and one that will never time out. It's well worth a look.

BB FlashBack Express – Free by BBSoftware – Free software which lets you record your screen, add a PIP webcam and select multiple options to export your video to. It will first store a lossless proprietary file which you can review frame by frame and then easily experiment with the output options to select best suited.

ActivePresenter- Free with limited functionality – ActivePresenter is a screen capture and presentation creation tool designed for screencasting, eTraining and eLearning. ActivePresenter includes all the tools needed to record a presentation, annotate and easily convert the output to video (AVI, WMV, MPEG4/MP4, FLV), HTML, interactive AJAX and Flash simulation, or other document formats (PDF, DOC, PPT, XLS). Feature comparison here.

בחינם חינם יש את…

 

Camstudio– Open Source by CamStudio- Record your computer screen with audio input from Mic or Speakers. Also shows mouse clicks in addition to the regular cursor. Simple interface with ability to record in AVI or export as swf.

Free Screen Video Recorder- Free by DVDVideoSoft- Free Screen Video Recorder is a compact, yet full-featured screen video recorder and screenshot capture tool that allows you to easily record screen activities and capture anything on the screen including windows, objects, menus, full screen and rectangular regions. You can choose to save captures to file, clipboard or print them out directly from the program window. Built-in editing tools include basic functions like resizing, cropping and rotating. Free Screen Video Recorder saves video files as AVI and image files in BMP, JPEG, GIF, TGA or PNG formats

Wink- Free by Satish Kumar. S. -  a Tutorial and Presentation creation software, primarily aimed at creating tutorials on how to use software (like a tutor for MS-Word/Excel etc). Using Wink you can capture screenshots, add explanations boxes, buttons, titles etc and generate a highly effective tutorial for your users.

ואם חפצתם רק בצילום המסך…

 

7capture- Free by IBE Software - 7capture is free screen capture software for Windows 7, Vista and XP.It doesn't do the demo part but it's a good and free capturing tool.

Greenshot- Open Source by Jens Klingen, Thomas Braun – a good screenshot tool optimized for productivity. Save a screenshot or a part of the screen to a file within a second. Apply text and shapes to the screenshot. Offers capture of window, region or full screenshot. Supports several image formats.

ואם לא כתבתי מספיק – בסרטון יש תקציר על חלק מהתוכנות

                                                                                                                                              

 

Enhanced by Zemanta

About גיא ואגו

מנחה ומרצה, בעל שנות וותק רבות בתחומי השיווק, המכירות והיזמות העסקית. מילא תפקידי ניהול מגוונים במגזר העסקי, ביניהם, ניהול מכירות, ניהול שירות, פיתוח שותפויות מכירה וניהול כללי.